Konstrukcja balaski z Winylu na plot i furtę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu gminie nie licząc wyjątkowych wypadków.

Budowa sztachetki z Winylu na plot i furtkę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi przypadkami.

Ogrodzenia z plastyku na plot i furtę ze sztachetek nie przekraczające wielkości 2,2 m wznoszone miedzy dwoma przyległymi działkami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Dotyczy to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń obok prywatnych a także wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ploty plastykowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia winno określać gatunek ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego montażu a także zaplanowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba dołączyć deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych oraz jeżeli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do stawiania sztachety z PCV na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa zadane są pomocne uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie uprzednio protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy projektowane plotki z PCV na plot i furtę ze sztachet jest niekompatybilne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W przypadku gdy przewidywane ogrodzenia z Winylu na plot i bramkę ze sztachetekprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie rozpoczęcia robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements